"മധു "

എത്ര അസ്വസ്ഥമാണ് 
നമ്മുടെ രാത്രികൾ .. 

പണ്ട് മുത്തശ്ശിമാർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് 
കലികാലം ,,, 

തല തിരിഞ്ഞവരുടെ കാലം, 

നന്മയെ കൂർപ്പിച്ച കല്ലുകൊണ്ട് 
എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തുന്നവരുടെ കാലം.

ജന്മം പാപമാകുന്നവരുടെ കാലം, 

പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനോടു പോലും 
കാമം തോന്നുന്നവരുടെ കാലം, 

മദ്യത്തിന്റെ കാലം, മയക്കു മരുന്നിന്റെ കാലം, 

ജന്മം കൊടുത്തവർ ജന്മമെടുത്ത കാലം, 

തട്ടിപ്പിന്റെയും ആർത്തിയുടെയും കാലം, 

ചതിയുടെയും വഞ്ചനയുടെയും കാലം, 

സകല വ്യവസ്ഥിതിയും ദുഷിച്ച കാലം, 
കെട്ടകാലം,
 തെറ്റായി വിദ്യ നേടിയവരുടെ കാലം, 

ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാത്തവനെ ,,, 
നിരായുധനെ ,, 
കൊന്നു തള്ളിയ കാലം......... 
കെട്ട കാലം ,,, 

അതായിരുന്നോ 
മുത്തശ്ശി അറിവിന്റെ 
വെളിച്ചമില്ലാതെ പോയ ഒരു പറ്റം അഭ്യസ്ത്യവിദ്യരായ 
വിവരദോഷികളുടെ കാലം.....

ഈ കാലം ഇനിയുള്ള 
തലമുറക്കായി 
എന്താകും കരുതിവെച്ചിരിക്കുക.....?
ഒരു മഹാപ്രളയത്തിൽ 
എല്ലാം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ... 
ഈ കാലം തന്നെ 
ഒഴുക്കി കളഞ്ഞെങ്കിൽ........

Labels:

Post a Comment

[facebook][blogger]

pra?????a

{picture#https://external-maa2-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQAHyE34ImFUuTmy&w=600&h=600&url=fbstaging%3A%2F%2Fgraph.facebook.com%2Fstaging_resources%2FMDE0NDg4Mzk1NzU3NDUzODY6ODcxNDQ1MTcx&cfs=1&_nc_hash=AQBYDByhHmlIViKV} adv pra?????a onl?ne {facebook#https://www.facebook.com/advprathibha} {twitter#https://www.twitter.com/advprathibha} {google#https://plus.google.com/u/0/} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UCBBqqTu4VzZCI9mCTf9eHbA?sub_confirmation=1} {instagram#https://instagram.com/advprathibha?igshid=lttfep6ajagj}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.