കുഞ്ഞു മനസ്സുകളുടെ കൗതുകത്തിൽ മന്ത്രധ്വനിയുടെ അർത്ഥം ചോദിക്കുമ്പോ അമ്മമാർ പറയുന്നത് മനോഹരമായ മറുപടി

ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു .. എത്ര നല്ല മനോഹരമായ മന്ത്രധ്വനി മുഴുങ്ങുന്ന നാടായിരുന്നു നമ്മുടേത്. എന്നാൽ ഭക്തർ ആണെന്ന് പറയുകയും  മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുകയും ചെയ്യുന്ന പരമഭക്തൻമാർ എന്നു പറയുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചുണ്ടുകൾക്കും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിനു മുഴുവൻ സുഖം വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രധ്വനികൾ മുഴങ്ങിയ നാട്ടിൽ പൗരത്വ ബില്ലിലൂടെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ പിറന്ന നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു.. ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൽ കുഞ്ഞുനാളുകളിൽ എന്താണ് ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്‌ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ " ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയും.. കുഞ്ഞു മനസ്സുകളുടെ കൗതുകത്തിൽ മന്ത്രധ്വനിയുടെ അർത്ഥം ചോദിക്കുമ്പോ അമ്മമാർ പറയുന്നത് മനോഹരമായ മറുപടി ആണ്.. ലോകത്തുള്ള ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും ഒരു അപകടവും വരരുത് എന്ന്.." നോക്കൂ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും അപകടം വരരുത് എന്ന മഹാമന്ത്രധ്വനി മുഴങ്ങിയ നമ്മുടെ നാടിനെ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഭയത്തിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും സംശയത്തിന്റെയും മുന്നിലേക്ക് കപട ഭക്തവേഷവും മന്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ നിങ്ങൾ മുറിവേൽപ്പിച്ചത്.

Post a Comment

TRENDING

Top Featured

[Blogs][carousel animated][#FF0000]
[facebook][blogger]

pra?????a

{picture#https://external-maa2-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQAHyE34ImFUuTmy&w=600&h=600&url=fbstaging%3A%2F%2Fgraph.facebook.com%2Fstaging_resources%2FMDE0NDg4Mzk1NzU3NDUzODY6ODcxNDQ1MTcx&cfs=1&_nc_hash=AQBYDByhHmlIViKV} adv pra?????a onl?ne {facebook#https://www.facebook.com/advprathibha} {twitter#https://www.twitter.com/advprathibha} {google#https://plus.google.com/u/0/} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UCBBqqTu4VzZCI9mCTf9eHbA?sub_confirmation=1} {instagram#https://instagram.com/advprathibha?igshid=lttfep6ajagj}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.