വികസനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു വീക്ക്നസ്സ് ആണ് ഭായീ... ഞങ്ങൾക്ക്

       തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോഴും മറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അടുക്കുമ്പോഴും മാത്രം വികസനം ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷവും ഇടതുപക്ഷത്തെ ജനപ്രതിനിധികളും ..എനിക്ക് വ്യക്തമായി അക്കമിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി ആയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ കായംകുളത്ത് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു..ഒപ്പം നഗരസഭക്കും.. പഞ്ചായത്തുകൾ ആറെണ്ണവും ഒരു നഗരസഭയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ എംഎൽഎ ഫണ്ടും പൊതുമരാമത്ത് ഫണ്ടും ഫിഷറീസ് ഫണ്ടും വൈദ്യുത വകുപ്പിന്റെ ഫണ്ടും പിന്നെ കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ ഫണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തികൾ നടത്തുകയാണ്. ഇതിന് മുൻപ് ഇത്രയും ഫണ്ട് വന്നിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്..ഇതിൽ അഴിമതിയെ പൂർണ്ണമായും തുടച്ചുനീക്കിയാണ് ഈ നിമിഷം വരെ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്.. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടം നടന്നിരുന്ന നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിൽ അപകടം നന്നായി കുറക്കുന്നതിന് സാങ്കേതികമായി ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ഇനിയും ഹൈവേയിൽ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. റോഡ് സേഫ്റ്റി യിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടും എം എൽ എ ഫണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് കായംകുളം പാലം മുതൽ ചൂള തെരുവ് വരെ തെരുവ് വിളക്ക് കത്തിച്ചത് മുതൽ ദിശാസൂചികകൾ,റിഫ്ലക്ടറുകൾ,സ്റ്റഡുകൾ, തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്..പിന്നെ നാഷണൽ ഹൈവേ വൈഡനിങ് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഇപ്പോൾ മുന്തിയ പരിഗണനയിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതു കൂടി വേഗമാകേണ്ടതുണ്ട്.. ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണപുരത്ത് ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടിന്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. കൂടാതെ നമ്മുടെ KP റോഡ്, ഒന്നാംകുറ്റി - കുറ്റിപ്പുറം റോഡ്,കായംകുളം തിരുവല്ല റോഡ്, കായംകുളം ചെങ്ങന്നൂർ റോഡ്,ചൂനാട് നിന്നുള്ള ഉള്ള കോട്ട പുഴക്കൽ -തഴവ റോഡ് ,കൃഷ്ണപുരം, ചൂനാട് റോഡ് ,ചെട്ടികുളങ്ങര ചുനക്കര റോഡ്,ഭഗവതി പടി മല്ലിക്കാട്ട് കടവ് ബാക്ക് വാട്ടർറോഡ്,ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ആധുനിക നിലവാരത്തിൽ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നതാണ്..എല്ലാം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിൽ ആണ്. കൂടാതെ നമ്മുടെ തീയേറ്റർ അതും 23 ന് നിർമ്മാണം തുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയായി. നടന്നു തീർന്നതും തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതുമായ ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഇനിയും പറയാൻ .. ചെയ്യാൻ ഇനിയും ഉണ്ട് പക്ഷേ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ പുതിയടം പ്രയാർ ആലുംപീടിക റോഡ് ,ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുട്ടേൽ പാലം, ,കൂട്ടും വാതുക്കൽ കടവ് പാലം, തുടങ്ങി പറയാൻ ഏറെ ഉണ്ട് ഇനിയും ..ഇതൊക്കെയല്ലേ പറയേണ്ടത് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത്.. കഴിഞ്ഞ എം എൽ എ തുടങ്ങി വെച്ചതും ഒരു പാട് ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ച ഇതുവരെ നമ്പർ കിട്ടാതെ തുടർ പ്രവർത്തനം തടസ്സം നിൽക്കുന്ന 2 പ്രോജക്ടുകൾ (കായൽ തീരവും അതിർത്തി ചിറയും)അതും ഞങ്ങൾ പരമാവധി തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പോ ഏതെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു വരുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു  വരുന്ന ചിലർ കാണണം ഈ വികസനങ്ങൾ ഒക്കെ കണ്ണുതുറന്ന് ...  
NB    ഫേയ്സ്ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വികസനം അറിയിക്കുന്നത് ഫേയ്സ് ബുക്കിൽ അഭിരമിയ്ക്കയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിയും നിർബാധം തുടരും ട്ടോ💪🙏

Post a Comment

TRENDING

Top Featured

[Blogs][carousel animated][#FF0000]
[facebook][blogger]

pra?????a

{picture#https://external-maa2-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQAHyE34ImFUuTmy&w=600&h=600&url=fbstaging%3A%2F%2Fgraph.facebook.com%2Fstaging_resources%2FMDE0NDg4Mzk1NzU3NDUzODY6ODcxNDQ1MTcx&cfs=1&_nc_hash=AQBYDByhHmlIViKV} adv pra?????a onl?ne {facebook#https://www.facebook.com/advprathibha} {twitter#https://www.twitter.com/advprathibha} {google#https://plus.google.com/u/0/} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UCBBqqTu4VzZCI9mCTf9eHbA?sub_confirmation=1} {instagram#https://instagram.com/advprathibha?igshid=lttfep6ajagj}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.