തൊഴില്‍ ചൂഷണത്തിന്റെ സിനിമാലോകം

ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽ ചൂഷണവും ജോലിയിലെ അസമത്വവും ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് തുല്യവേതനവും ലഭിക്കാത്ത ഒരിടമാണ് സിനിമാ മേഖല .എന്നാൽ പലപ്പോഴും അന്ധമായ താര ആരാധന മൂലം ഇതൊന്നും ആരും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നു. ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ പലപ്പോഴും അവരുടെ പരിപാടികളിൽ കൃത്രിമമായി ആളെ കൂട്ടാൻ എത്ര പണം കൊടുത്തും താരങ്ങളെ ഇറക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. ചിലരോടെങ്കിലും എന്റെ തുറന്ന വിമർശനം പറയാറുമുണ്ട്. ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ അല്ല ആകാശത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ താരങ്ങളെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് ആരാധകർക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്.. താരങ്ങളെ മനുഷ്യരായി കാണുക.. അവരും സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സിനിമ കാണുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ആസ്വദിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യണം. അവരും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തൊഴിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നറിയണം.  കഴിവുള്ളവനെങ്കിലും പണമില്ലാതെ പോകുന്ന നിരവധി സംവിധായകൻമാർ ഉണ്ട്. അവർക്കൊന്നും വേണ്ടി സൗജന്യമായി ഒരു സിനിമയിലും ഒരു നടനും നടിയും അഭിനയിക്കാറില്ല.പണം പണം തന്നെയാണ് സിനിമാ മേഖലയിലെ ആധാരം.... എന്തായാലും സിനിമാ മേഖലയിലെ അസമത്വത്തെ പറ്റി മേൽക്കോയ്മയെ പറ്റി ചൂഷണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വിഭാഗം രംഗത്തു വന്നപ്പോൾ സിനിമയും തൊഴിലാണെന്നും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ മനുഷ്യരാണെന്നും ഉള്ള പൊതുബോധ്യം ശക്തമായിട്ടുണ്ട്..... രാജാവും രാജ്ഞിയുമല്ല സിനിമാ മേഖലയിൽ ഉള്ളത് ... മനുഷ്യരാണ്. പച്ചയായ മനുഷ്യർ.... ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഈ മേഖലക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്.... താരങ്ങൾ അഭിനയിക്കട്ടെ. അവസരസമത്വം പുലരട്ടെ ....... കാലങ്ങളായി ഈ മേഖലയിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട എല്ലാവരോടുമൊപ്പം

Post a Comment

TRENDING

Top Featured

[Blogs][carousel animated][#FF0000]
[facebook][blogger]

pra?????a

{picture#https://external-maa2-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQAHyE34ImFUuTmy&w=600&h=600&url=fbstaging%3A%2F%2Fgraph.facebook.com%2Fstaging_resources%2FMDE0NDg4Mzk1NzU3NDUzODY6ODcxNDQ1MTcx&cfs=1&_nc_hash=AQBYDByhHmlIViKV} adv pra?????a onl?ne {facebook#https://www.facebook.com/advprathibha} {twitter#https://www.twitter.com/advprathibha} {google#https://plus.google.com/u/0/} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UCBBqqTu4VzZCI9mCTf9eHbA?sub_confirmation=1} {instagram#https://instagram.com/advprathibha?igshid=lttfep6ajagj}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.